Nieuwsbrief 3 en CORRECTIE !!

HET PERSMOMENT IS VERVROEGD NAAR KWART VOOR ELF. (10u45)


Op maandag 17 oktober stellen we onze tweetalige campagne ‘Wij Betalen niet / On ne Paiera Pas’ voor. Dat doen we om kwart voor elf (10u45) voor de hoofdzetel van Engie op de Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel. We nodigen je dan ook van harte uit op deze persvoorstelling van onze aankomende acties.


Nauwelijks zes weken geleden startten we in Leuven de campagne ‘Wij Betalen Niet’. We bekeken onze gas- en elektriciteitsrekeningen en begrepen dat we ze niet langer konden en wensten te betalen.


De campagne kent enorm veel weerklank bij het publiek en in de Nederlandstalige pers. Duizenden mensen schreven zich in voor deze nieuwsbrieven en we ontvingen honderden verhalen, kopieën van rekeningen, facturen, aanmaningen maar ook ideeën en financiële steun van jullie. Sinds vorige week is ook de Franstalige pers erg geïnteresseerd in de campagne. We werden uitgenodigd voor opgemerkte debatten in prime time bij LN24 en RTBF (zie: https://www.wijbetalenniet.be/pers/). Ook de kranten en tijdschriften berichtten over ‘Wij Betalen Niet’.

FEBEG (Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven) belaagde de redactie van LN24 om hen te beletten ons uit te nodigen voor een debat over de onbetaalbaarheid van de energierekeningen! Maar de lobbymachine sputterde en het programma ging gewoon door.

‘Wij Betalen Niet’ debatteerde met Marie-Christine Marghem, de voormalige Federaal Minister van Energie, Leefmilieu en met Stéphane Bocqué, directeur communicatie van de Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven en verder ook vertegenwoordigers van sociale organisaties. Merkwaardig genoeg geeft iedereen ons protest gelijk. ‘Wij Betalen Niet’ weegt op de politiek en de besluitvorming. We leggen de vinger in de wonde: de energiesector schudt ons uit. Zelfs als we zouden willen, deze rekeningen kunnen we onmogelijk betalen. Het is nu ook duidelijk dat de overheden symbolische euro’s over hebben voor ons. Alle aangekondigde financiële steun (jouw belastinggeld) gaat rechtstreeks naar…de energiesector! Aan de oorzaak wordt niks gedaan.

In Franstalig België is de weerklank ongezien; uit een peiling van RTBF blijkt dat 37% van de ondervraagden de campagne steunt en bereid is om niet te betalen 

(zie: https://www.rtbf.be/auvio/detail_on-n-est-pas-des-pigeons?id=2946486).

Zo brachten we jouw energieproblemen voor het voetlicht bij radio, televisie in de belangrijkste kranten en tijdschriften. We spraken al een hartig woordje met de verantwoordelijke politici in heel het land.We hebben op korte tijd een actieve organisatie op poten gezet en zaten de afgelopen weken ook samen met Franstalige tegenhangers uit Brussel, Luik en Namen. Omdat dit geen lokaal probleempje is, beslisten we om de krachten te bundelen en de campagne uit te breiden en tweetalig te maken. Op de agenda staan inmiddels open vergaderingen in Luik, Brussel, Brugge, Gent en Hasselt (zie https://www.facebook.com/wijbetalenniet/events).

Vertegenwoordigers van ‘Wij Betalen Niet’ en ‘On Ne Paiera Pas’ lanceren op maandag 17/10 de nationale, tweetalige en gedecentraliseerde campagne tegen de krankzinnige gas- en elektriciteitsrekeningen. We zullen er de lijnen van deze campagne detailleren en onze plannen uiteenzetten. Mensen uit het Vlaamse, Waalse en Brusselse gewest zullen aanwezig zijn om te getuigen over hun situatie en hun initiatieven.Kom gerust af naar Brussel, samen staan we sterk.

Stilaan vinden meer en meer mensen hun afrekening in de brievenbus en moeten ze er even bij gaan zitten. De voorschotfacturen van vele honderden euro’s -voor velen zelfs meer dan duizend euro per maand- zorgen in vele huizen voor klamme handen en kopzorgen.

De keuze voor 17/10 is geen toeval: het is de werelddag voor de strijd tegen armoede. Dit jaar is dit synoniem voor acties in de hele hoofdstad: een lange rij staat voor een bank om de digitalisering aan de kaak te stellen, een parade tegen de honger trekt door de straten van het centrum van Brussel… en de dag start voor de zetel van Engie.


Wij kiezen voor de zetel van Engie in België, omdat Engie het bedrijf is dat een groot deel van de Belgische elektriciteitsproductie en -distributie in het land mee heeft gemonopoliseerd. Het is de grootste energieleverancier in België. Maar het is ook een particuliere, multinationale onderneming. De energiereus is beursgenoteerd en belooft onder alle omstandigheden winst voor de aandeelhouders, die er warmpjes inzitten. In de voorbije jaren haalden die vele miljarden uit het bedrijf. Het zijn deze vele miljarden die bewijzen dat de prijzen veel lager kunnen. Er is geld genoeg om te isoleren en een transitie uit te bouwen.

Energie is een zaak van ons allemaal en geen individueel probleem.


Kom maandag naar Brussel, we ontmoeten mekaar aan de Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel om kwart voor elf. (10u45)


www.dont-pay.be [start 17 oktober]

http://www.wijbetalenniet.be

https://www.facebook.com/wijbetalenniet/

https://www.facebook.com/dontpaybelgique/

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt cookies. Door deze website te gebruiken aanvaardt u dit.