Sommige dingen zijn van iedereen. Basisbehoeften zijn een recht. Het is in een winstgedreven omgeving gemakkelijk om geld te verdienen met basisbehoeften. Men legt de hand op de bron of op het vervoer of op het resultaat en de klanten schuiven aan.

Voor energie start het bij de productie: men legt de hand op de elektriciteitscentrales of op de brandstof die ervoor nodig is: gas, uranium, steenkool, olie… hierdoor ontstaat een oligarchie van enkel gecentraliseerde energieproducenten en een cluster van beursspeculanten die de toevoer van de brandstof dichtknijpen en daardoor de prijzen opjagen. (Hetzelfde gebeurt bij koffie en andere producten.) De prijzen van olie, gas, en uranium worden vooral bepaald door speculanten die geen enkele brandstof nodig hebben. Ze kopen en ze verkopen, maar de tankers en de vrachtwagens moeten niet bij hen leveren. Tegen de verwachte leverdag dichterbij komt, hebben ze hun aankoop verpatst aan wie wél nood heeft aan die brandstof. Uitzonderlijk loopt dat verkeerd. Zo werd er tijdens de corona-lockdown gratis olie aangeboden met een premie van 37 dollar per barrel. Wie olie wou kreeg er nog geld bij. Een negatieve prijs dus, de olie werd met verlies verkocht. Waarom? Omdat er te weinig behoefte was, wereldwijd lagen fabrieken stil en er werd dus weinig brandstof gebruikt. De speculanten riskeerden olieleveringen waarvoor ze geen opslagtanks hebben. Dus moest die olie de deur uit tegen elke prijs. Met verlies.

3 miljard dollar, dat is de winst die de energiesector 50 jaar lang dag in dag uit boekt.

the Guardian

De energiesector boekt elke dag 3 miljard dollar winst, ononderbroken gedurende 50 jaar. Dat is 1095 miljard per jaar winst. Wat moet ik mij daarbij voorstellen?

Als je alles wat wij in België aan productiviteit in welke sector ook bij mekaar optelt, dan kom je aan een kleine 450 miljard. Dat is het Bruto Nationaal Product, BNP. Dat zal de komende jaren een duik nemen van jewelste. De jaarlijkse winst van 1095 miljard is dus meer dan twee keer de productie, landbouw en diensten van alles wat wij samen doen over een heel jaar. Het gaat dus om machtige producenten die ‘waar nodig geld kunnen rondstrooien’.

Wat die energiereuzen het meest vrezen is dat hun gecentraliseerde energieproductie en distributie in mekaar stuikt. Hun miljardenstroom valt dan immers weg. Dat risico is door de klimaatopwarming plots heel reëel geworden. Elk van hun productiesystemen is immers gebaseerd op fossiele brandstof. Dat is de bron van koolstofdioxide, methaangas en andere gassen die als een koepel ervoor zorgen dat de warmtestraling de aarde niet meer kan verlaten. We zitten in een serre en de klimaatwijziging is ingezet. De voorbije maanden hebben we gezien wat er gebeurt. Dit is een voorsmaakje, die fossiele brandstof moet dus nu ophouden.

Energie zit overal. De zeegolven, wind, zonnestralen enzovoort zijn eeuwigdurende vormen van energie die geen CO2 uitstoten. Zonne-energie is één van die bronnen die bovendien gemakkelijk gedecentraliseerd kan worden.

Decentralisatie moet ten alle prijzen vermeden worden, zeggen de energieleveranciers. Dus zetten ze alle zeilen bij om dat onmogelijk te maken.

De woekerwinst van de energiesector is een poging om dat te realiseren. Geld dat we zouden kunnen investeren in energiebesparingen staat haaks op wat de sector en de aandeelhouders willen bereiken. Met de 17 miljard woekerwinst die de energiesector boekt in 1 jaar, kunnen we 3,7 miljoen huizen met 10 zonnepanelen bedekken. En dat levert dan 25 jaar lang gratis stroom.

Met de 17 miljard woekerwinst die de energieleveranciers boeken in dit jaar, kunnen we 3,7 miljoen huizen met 10 zonnepanelen bedekken die 25 jaar gratis stroom leveren.

De stroom die zo gegenereerd kan worden is 13,7 Mwh. (370kw per paneel x 10 x 3,7 miljoen huizen) Dat is dus veel meer dan wat die klassieke centrales nu leveren. Hun doel is niet minder energie verkopen maar meer energie verkopen tegen een maximale prijs.

Om te weten waar dat prijsplafond ligt, moeten de grenzen opgezocht worden. En er is niets of niemand die hen daarvan zal weerhouden, denken ze. De overheden staan machteloos. Ze hebben zich met de ‘liberalisering’ in een hoekje geschilderd waar ze nu niet meer uit kunnen zonder hun ideologische potten om te stoten.

Dit jaar halen de woekeraars een woekerwinst van 17 miljard euro in België ! In het Verenigd Koninkrijk is dat 170 miljard…de rest van Europa doet niet onder.

En dan komt de aap uit de mouw: de slachtofferrol. De energieleveranciers werpen zich als echte slachtoffers wenend voor de overheden. Ze komen in de problemen, want hun klanten kunnen niet betalen. Er moet steun komen voor de energiesector, want zonder energie valt alles stil, Ai, ai, ai! De overheden hebben er wel oren naar: 100 miljard belastingen voor de energiesector in het VK. We zullen wel volgen, maak je geen illusies.

De banken springen op de bok; met deze facturen kunnen de klanten de hypotheken niet betalen. Hypotheken zijn de langetermijnhoeksteen van de sector. Inderdaad, wanneer meer dan 6% van de klanten hun hypotheek niet kan betalen, komen de banken in de penarie. Dus snel een plan: voor de tweede keer in 2 jaar krijgen hypotheekleners uitstel ! Deze keer moeten ze wel de rente (de winst) betalen. De molensteen rollen we weer een paar jaar verder. Wie in het moeras wegzakt kan nu bij KBC “rustig in het rood gaan” tegen 9%. 2023 wordt een jaar om nooit te vergeten.

Na de zomer hebben een aantal energieverslindende ondernemingen de producties niet meer opgestart. Energieleveranciers verstrekken hun klanten afbetalingsplannen op het vorige afbetalingsplan van 3 maanden geleden. Veel gekker moet het niet worden, toch?

De zelfstandigen en de horeca beginnen zich te roeren en zetten hun lobby-machine in werking. De KMO’s en al wie een BTW-nummer heeft, moeten gesteund worden. Anders valt alle bedrijvigheid stil. Dat willen we mijden als Covid-19. We zagen de nieuwsuitzending van de bakker bij wie de rekening van 4200 naar naar 28000 rees, de hoteluitbater die van 7200 naar 72680 ging.

Virtuele rechtspersonen -de NV’s, BVBA’s- kunnen verdwijnen wanneer ze de boeken neerleggen. En met hun verdwijning verdwijnt ook hun factuur…Dus moet de overheid alweer bijspringen om hen te redden van een zekere ondergang. Zodat ook de banken en de energiereuzen gered blijven. En iedereen de rekening kan blijven betalen, met verder aangegane schulden.

WORST-KAAS SCENARIO

Als alle virtuele rechtspersonen en maatschappelijke functies gered zullen zijn, valt de bodem uit de mand. Want wie nog altijd zijn rekeningen (die minstens vertienvoudigd zijn) niet kan betalen, dat zijn de echte mensen van vlees en bloed: zij die zich aansloten bij #wijbetalenniet. Zij kunnen niet weg. En aangezien ze niet kunnen verdwijnen, geen boeken kunnen neerleggen, blijven de onbetamelijke afrekeningen komen.

Een andere aap komt uit de mouw: wie niet weg kan, moet betalen. Wie deze facturen wel betaalt, heeft niks meer over om de dagelijks dingen te kopen: geen koeken meer, slappe koffie, geen verwarming, kaarsen in de plaats van een lamp. Ik zuig het niet uit mijn duim, dat zijn de verhalen die ik lees in de e-mails. De tweedhandsautomarkt zal verzadigd worden, huizen komen te koop, niemand koopt nog wat bij de kruidenier, de bloemenzaak, de bakker. Tandartsen, brillendokters, nieuwe schoenen, het moet allemaal wachten… En dan vallen de van overheidswege gesteunde KMO’s en de BTW-lastigen uiteindelijk toch als domino’s. En de werkloosheid slaat toe en dan wankelen de reuzen en de banken. En hoe langer ze wachten, hoe machtelozer de politici worden. Hoe groter de chaos wordt. Zet er een inflatie van 10% bovenop, die omslaat in deflatie. Niemand krijgt nog wat verkocht.

Waarom niet nu door die zure appel bijten en onmiddellijk die energiesector nationaliseren.

Nu het nog kan. Dan kan de overheid die een staatswaarborg verlenen zo groot als die van de negatieve bank van Dexia. Dan kunnen ze een plafond op lokale energieprijzen leggen zo laag ze willen. Dan steunen ze in een klap iedereen en het zal goedkoper zijn.

Daarom moeten we de energiesector nu nationaliseren. Nu we het nog kunnen voor alles kapot is.

Fuck die hogere overheden. Hier en nu nationaliseren. Doen.

Enkele bronnen:

https://www.offshore-technology.com/news/exxonmobil-q2-17-9bn/

https://www.theguardian.com/environment/2022/jul/21/revealed-oil-sectors-staggering-profits-last-50-years

https://www.newstatesman.com/chart-of-the-day/2022/09/energy-crisis-business-costs-uk-devastating

Deze website gebruikt cookies. Door deze website te gebruiken aanvaardt u dit.